top of page

אודות

פ.ג. גרופמן השקעות מקיימת פעילות השקעות בתחום האג"ח הקונצרני בשוק המקומי, לרבות איגרות חוב ב- Distress, ומנצלת עיוותים וכשלי שוק של שוק האג"ח הישראלי.

החברה הוקמה בשנת 2011, על ידי איש העסקים אלירן גרופמן בעל ניסיון רב בשוק ההון הישראלי.

בעת הקמת החברה, החברה התמקדה בחוב במצוקה. החל מ2013 החברה משקיעה גם בתחום האקוויטי, בעיקר כחלק מאסטרטגיית לונג – שורט, בחברות בהן החוב מגובה בשעבוד על מניות סחירות אחרות.

אופי ההשקעה בפ.ג. גרופמן השקעות מתבסס על ניתוח פונדמנטלי אנליטי של מחירי הנכסים, תוך שימוש באסטרטגיות גידור לשיפור יחס הסיכון-סיכוי של הפוזיציות השונות.

התמחות בהשקעה במניות ערך, לרוב בחברות קטנות ובינוניות, בדגש על חיפוש הזדמנויות בחברות אשר בקשיים תזרימיים, השקעה בחברות בהן יש פוטנציאל הצפת ערך גבוה דרך דיבידנד, רכישות חוזרות, מיזוג או רכישה ע"י משקיע אסטרטגי. את פ.ג. גרופמן השקעות מוביל אלירן גרופמן, יזם ואיש עסקים, בעל 16 שנות ניסיון בשוק ההון, בעל תואר בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ת"א, מכהן כבעלים של חברת Lonomics LLC המתמחה בהשגת מימון בשווקים מתפתחים. 

התמחותו של אלירן גרופמן היא מקסום והגדלת רווחים, התערבות במשברים וניתוח סיכונים כלכליים.

bottom of page